මහජන ව්‍යාපාරයක් උදෙසා
දෘෂ්ටිමය, සංවිධානමය හා දේශපාලනමය අරගලය වෙනුවෙන් . . . . .

Tuesday, August 10, 2010

චෙල්සි ක්ලින්ටන් ගේ සහ අපේ ලෝකය

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ජනාධිපති බිල් ක්ලින්ටන් හා එහි වත්මන් රාජ්‍ය ලේකම්වරිය හිලරි ක්ලින්ටන් යුවළගේ දුව චෙල්සි ක්ලින්ටන් පසු ගිය ජුලි 30 වෙනිදා යුග දිවියට පිවිසුනා. මංගල උත්සවයට ගිය වියදම ඇ .ඩො. මිලියන 5 ක් පමණ වෙනව. සහභාගි වූ ආරාධිතයන් ප‍්‍රමාණය 400 ක්. ඇ. ඩො. මිලියන 5 ක් කියන්නෙ ලංකා රුපියල්වලින් නම් කෝටි 56 යි ලක්ෂ 10 ක් විතර. ඒ අනුව එක් අයෙක් වෙනුවෙන් වියදම රු ලක්ෂ 14 ක් විතර .
ඒත් අපට ලෝකයේ අනෙක් පැත්තෙන් මෙහෙම දේවලූත් අහන්න ලැබෙනව .
මිනිසුන් මිලියන 3 ක්  ජීවත්වීම සඳහා දිනකට ඩොලර් 2 ක් උපයාගන්න මහත් අරගලයක යෙදීසිටිනවලූ. 
ළමයින් මිලියන 15 ක් අවරුද්දකට බඩ ගිනනේ මියයනවලූ .
සෑම තත්පර 3.6 ට එක් අයෙක් බඩ ගින්නේ මිය යනවලූ .
 ඒ විතරක් ද, චෙල්සි ගෙ රටේ,  ඇමරිකාවේ ළමයි අට දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් සෑම රාත‍්‍රියකම නිදාගන්න යන්නෙ බඩ ගිනනෙන්ලූ.

http://www.thinkquest.org/pls/html/think.library

No comments:

Post a Comment